O firme

BUS servis s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2006. Vznikol odčlenením opravárenských činnosti od SAD Prievidza a.s.. Hlavným predmetom činnosti je oprava cestných motorových vozidiel, predovšetkým autobusov a nákladných vozidiel.V súčasnosti je spoločnosť BUS servis s.r.o. hlavným dodávateľom opravárenských služieb pre spoločnosť SAD Prievidza a.s., ktorej spravuje vozový park. Svoje služby ponúka na pracoviskách v Prievidzi, Partizánskom a Bánovciach nad Bebravou.

Do portfólia opravárenských služieb patrí ponuka všetkých typov opráv autobusov (bežné opravy, technické prehliadky a údržba, príprava vozidiel pred STK, v spolupráci s SAD aj emisné kontroly motorových vozidiel, geometria náprav, opravy väčšieho rozsahu, stredné a generálne opravy,),predaj náhradných dielov na vozidlá KAROSA,IVECO,SOR, YUTONG) motorových olejov značky OMV,VALVOLINE.

Naša spoločnosť je autorizovaným záručným a pozáručnym servisom autobusov značky IVECO, SOR, YUTONG.

www.sia.gov.sk www.esf.gov.sk

Spoločnosť BUS servis s. r. o. získala nenávratný finančný príspevok vo výške 59 529,18 EUR na projekt Podpora udržania zamestnateľnosti zvýšením zručností a adaptability zamestnancov v BUS servis s.r.o. Cieľom projektu bolo zvýšiť zručnosti zamestnancov za účelom zvýšenia ich adaptability na zmenené podmienky a zlepšiť ich pracovný potenciál. Hlavnými aktivitami boli:

  • A 1: Školenie komunikačných zručností
  • A 2: Školenie IKT zručností využívaných v pracovnom procese
Cieľová skupina: zamestnanci BUS servis s. r. o.
Dosiahnuté výsledky: 41 zamestnancov vyškolených v projekte.
Projekt bol realizovaný od 04/2010 do 02/2011, miesto realizácie: Prievidza, Trenčiansky samosprávny kraj. Spolupráca s partnermi v rámci projektu nebola.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Kontaktné údaje
BUS servis s.r.o., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza, tel./fax 046 5426894, e-mail: tlkanec@sadpd.sk, www.busservis.sk